Categorie: Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1 seizoen 15/16

Inmiddels is de vakantietijd nagenoeg verstreken en is het weer tijd om de draad van uw activiteiten weer op te pakken. Het werk, kinderen naar school brengen, uw ontspanningsactiviteiten. Alles moet weer zijn plaats krijgen, dus ook het zaalvoetbal. 

Inmiddels is het programma bekend en zal deze op de website op korte termijn op de website gepubliceerd worden. Vanwege de goede ervaringen in het afgelopen seizoen kiezen wij er ook dit keer weer  voor een twee maandelijkse publicatie. 

Na het afgelopen seizoen hebben twee teams besloten te stoppen. Een en ander betekent dat we nu met 24 heren- en 8 damesteams in competitie gaan. We hadden de keus bij de heren om twee dan wel drie klassen te maken. De keus is daarbij gevallen op twee klassen. In de eerste klasse zijn ook meer teams toegevoegd uit de tweede klasse van het afgelopen seizoen. Wij vonden dit zeker verantwoord daar de twee gestopte teams tot de sterkste teams behoorden. Door veel ex-tweede klassers in te delen in de eerste klasse krijgen we eigenlijk een competitie in een competitie. We gaan er hierbij vanuit dat er hooguit vijf teams om de titel zullen strijden en de overige teams om plaats vijf of zes. Ook voor hen is het een interessante ervaring om te kijken hoe wapenen wij ons tegen sterkere teams, wat leren wij van hen en hoe is ons spel. Kunnen wij voor een verrassing zorgen. Kortom voor alle teams een leerproces. Voor ons gevoel zijn alle in de tweede klasse ingedeelde teams nagenoeg gelijkwaardig en hebben zij evenveel kansen op een kampioenschap.   

Bij de dames is alles bij het oude gebleven. Wij verwachten niet dat de strijd om de titel, die het afgelopen seizoen toch interressant is geweest, veel verandering te weeg zal brengen. Hoewel er  een aantal teams die aan het verjongen zijn wellicht ook voor een surprise kunnen zorgen. Het is opvallend hoe goed de jeugd het spelletje oppikt. Er zit een opgaande lijn in. 

Daarnaast wijzen wij u erop dat de ledenvergadering naar alle waarschijnlijkheid op 23 september as plaats zal vinden. Op de website zult u tzt de uitnodiging vinden. 

Tenslotte wijzen wij u erop dat de ledenadministratie verzorgd wordt door de heer Theo Ijkhout. Voor verdere gegevens over hem verwijzen wij u naar onze website.

Wij wensen u een succesvol en prettig voetbalseizoen toe.

Het bestuur

Nieuwsbrief / Update #9

Afgelopen seizoen is Dasime algemeen kampioen geworden van onze zaalvoetbalcompetitie.

Namens het bestuur van harte gefeliciteerd met jullie mooie prestatie!!

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang.
We hebben inmiddels van iedereen een reactie ontvangen en zeer binnenkort
volgt informatie over de klasse-indeling.

Het vernieuwde Overschrijfformulier is te vinden via de link.

Graag voor 28 juni inleveren bij Cees Castricum.