Tarieven / Boeteregeling

Regeling van de tarieven die verschuldigd zijn voor het verrichten van bepaalde handelingen alsmede de boeteregeling als bedoeld in artikel 5-1 van het huishoudelijk reglement.

Tarieven:

  1. Ledenmutaties (artikel 3-1, lid e). Voor elke mutatie € 2,50. Voor overschrijving naar een ander team € 2,50.
  1. Alsnog spelen van een wedstrijd (artikel 4-3, lid d, artikel 4-9, lid g, artikel 4-10, lid d,artikel 4-13, lid d). Per wedstrijd € 50,00
  1. Lenen reserveshirts c.q. hesjes van ZVV (artikel 4-14, lid e). Per keer € 5,00
  1. Administratiekosten behandeling strafzaken. Per strafzaak € 10,–. Beroepszaken conform wedstrijdreglement KNVB
  1. Niet tijdig betalen. Herinnering € 5,–    Aangetekende brief € 10,–   Deurwaarder en overige invorderingskosten: volledige kosten.
  1. KNVB-contributie:Voor een lid die geen lid is van een veldvoetbalvereniging € 5,00. Voor een lid die wel lid is van een veldvoetbalvereniging € 2,50.

Boetes:

Naast de hierna vermelde boetes kan de strafcommissie nog boetes/straffen opleggen als aanvulling op de deze boetes alsmede voor zaken die hierna niet genoemd zijn.

Geen coach aanwezig (artikel 4-12, lid d, artikel 4-13, lid d).

In artikel 4-12, lid d, is vermeld dat voor het niet hebben van een coach een boete verschuldigd is. Hiervoor geldt dat de hoogte van de boete per keer dat een coach niet aanwezig is hoger wordt naar mate het aantal keren dat dit feit zich voordoet en wel volgens de volgende tabel:

1 t/m 10 keer per voorval € 10,–

11 t/m 20 keer per voorval € 12,–

21 keer of meer per voorval € 14,–

Niet dragen aanvoerdersband (artikel 4-14, lid g).

Per keer € 5,–.

Geen reserveshirt keeper aanwezig (artikel 4-14, lid g).

Per keer € 5,–.

Inspelen als er nog een wedstrijd gaande is (artikel 4-19, lid b).

Per keer € 25,–

Het niet invullen van het wedstrijdformulier (artikel 4-15,lid g).

Per keer € 10,–

Het niet c.q. niet tijdig inzenden van het strafrapport (artikel 5-2, lid e).

Per keer € 10,–

Het afmelden voor een wedstrijd (artikel 4-3, lid d).

Per keer € 50,–

(Daarbij nog de kosten van het alsnog spelen ad € 50,–)

Let op: per seizoen mag er maximaal 2x per team afgemeld worden, meld je een 3e keer af dan wordt je uit de competitie gehaald (en eventueel gedegradeerd). De contributie wordt niet gerestitueerd!

Het spelen met een ongerechtigde speler (artikel 5-4, lid d en e).

Per keer € 50,–

Dit is exclusief de straf op grond van het huishoudelijk reglement.

Opstellen van een speler die geschorst is (art. 4 – 6).

Per keer € 25,–

Schuld aan het staken van een wedstrijd (art. 4 – 6 ).

Per keer € 25,00.

Het niet aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Een boete verschuldigd van € 12,50.

Het terugtrekken van een team uit de competitie of dat deze uit de competitie wordt genomen door het bestuur.

Geen restitutie van de contributie, zo nodig overgaan tot invordering van de verschuldigde contributie via de deurwaarder.

Roken in de kleedkamer.

Een boete verschuldigd van € 25,00. Bij herhaling zal het team uit de competitie worden genomen dan wel de betreffende speler geschorst/geroyeerd worden.

Best, 22 september

Het bestuur.