Tarieven / Boeteregeling

Regeling van de tarieven die verschuldigd zijn voor het verrichten van bepaalde handelingen alsmede de boeteregeling als bedoeld in artikel 5-1 van het huishoudelijk reglement.

Tarieven:

 1. Ledenmutaties (artikel 3-1, lid e). Voor elke mutatie (inclusief spelerspas) € 2,50. Voor overschrijving naar een ander team € 2,50.
 1. Alsnog spelen van een wedstrijd (artikel 4-3, lid d, artikel 4-9, lid g, artikel 4-10, lid d,artikel 4-13, lid d). Per wedstrijd € 50,00
 1. Lenen reserveshirts c.q. hesjes van ZVV (artikel 4-14, lid e). Per keer € 5,00
 1. Administratiekosten behandeling strafzaken. Per strafzaak € 10,–. Beroepszaken conform wedstrijdreglement KNVB
 1. Niet tijdig betalen. Herinnering € 5,–    Aangetekende brief € 10,–   Deurwaarder en overige invorderingskosten: volledige kosten.
 1. KNVB-contributie:Voor een lid die geen lid is van een veldvoetbalvereniging € 5,00. Voor een lid die wel lid is van een veldvoetbalvereniging € 2,50.

Boetes

Algemeen.

Naast de hierna vermelde boetes kan de strafcommissie nog boetes/straffen opleggen als aanvulling

op de deze boetes alsmede voor zaken die hierna niet genoemd zijn.

 1. Geen coach aanwezig (artikel 4-12, lid d, artikel 4-13, lid d).

In artikel 4-12, lid d, is vermeld dat voor het niet hebben van een coach in een aantal gevallen een boete

verschuldigd is. Hiervoor geldt dat de hoogte van de boete per keer dat een coach niet aanwezig zijn

niet aanwezig is hoger wordt naar mate het aantal keren dat een van die feiten zich voordoet

stijgt en wel volgens de volgende tabel:

geen coach (code 1b) aanwezig:

1 t/m 10 keer per voorval € 10,–

11 t/m 20 keer per voorval € 12,–

21 keer of meer per voorval € 14,–

 1. Niet dragen aanvoerdersband (artikel 4-14, lid g)

Per keer € 5,–.

 1. Geen reserveshirt doelman aanwezig artikel 4-14, lid g).

Per keer € 5,–

.

 1. Inspelen als er nog een wedstrijd gaande is (artikel 4-19, lid b).

Per keer € 25,–

 1. Wedstrijdformulieren en rapporten (artikel 4-15, lid g).

Het niet of niet tijdig invullen van het wedstrijdformulier € 10,–

 1. Strafrapporten (artikel 5-2, lid e).

Het niet c.q. niet tijdig inzenden van de strafrapporten € 10,–

 1. Het afmelden voor een wedstrijd (artikel 4-3, lid d).

Niet c.q niet tijdig afmelden voor een wedstrijd € 50,00

(Daarbij nog de kosten van het alsnog spelen ad € 50,00)

Het tijdig afmelden voor een wedstrijd € 50,–

(Daarbij nog de kosten van het alsnog spelen ad € 50,00)

 1. Het spelen met een ongerechtigde speler (artikel 5-4, lid d en e) € 50,–

Dit is exclusief de straf op grond van het huishoudelijk reglement.

 1. Pasjes (artikel 4-16. lid d). € 50,00

Het niet c.q. niet voor het einde van de wedstrijd aanwezig zijn van de spelerskaarten.

 1. Opstellen van een speler die niet op de spelerslijst KNVB Best-Oirschot staat vermeld ( art.

4 – 6 )

Een boete verschuldigd van € 25,00.

 1. Opstellen van een speler die geschorst is (art. 4 – 6)

Een boete verschuldigd van € 25,00.

 1. Schuld aan het staken van een wedstrijd wegens onregelmatigheden (art. 4 – 6 )

Een boete verschuldigd van € 25,00.

 1. Geen geldige spelerskaart aanwezig ( art. 4 – 16, lid d )

Een boete verschuldigd van € 25,00

 1. Het niet aanwezig zijn op de jaarvergadering van een lid

Een boete verschuldigd van € 12,50.

 1. Het terugtrekken van een team uit de competitie of dat deze uit de competitie wordt

genomen door het bestuur

Geen restitutie van het deelnamegeld. Zo nodig overgaan tot invordering van de verschuldigde

deelnamegeld via de deurwaarder.

 1. Roken in de kleedkamer

Een boete verschuldigd van € 25,00. Bij herhaling kan het team uit de competitie worden genomen

dan wel de betreffende speler geschorst/geroyeerd worden.

Best, 17 september 2015

Het bestuur.