Procedure aanmelden nieuw lid

Om te voorkomen dat onze afdeling ledenadministratie teveel handelingen moet verrichten om leden zo snel mogelijk aan te melden is onderstaande procedure in het leven geroepen. Graag deze stappen doorlopen wanneer een nieuw lid toegevoegd moet worden:

 1. De contactpersoon verzamelt van het nieuwe lid alle noodzakelijke documenten:
  1. Een duidelijk leesbaar kopie legitimatiebewijs, gemaakt met de ‘KopieID’ app op de telefoon bijvoorbeeld, of ingescand. Belangrijk is dat het BSN nummer NIET zichtbaar is. Wij mogen deze niet verwerken in het kader van de GPDR/AVG.
   Graag aanleveren als .JPG of .PNG bestand.
  2. Een duidelijke / scherpe pasfoto of selfie. Dit mag niet een uitgeknipt stuk zijn van het legitimatiebewijs.
   Graag aanleveren als .JPG of .PNG bestand.
  3. Het daadwerkelijke inschrijfformulier “Inschrijfformulier-spelers-201X-201X.pdf”. Onze voorkeur gaat er naar uit om deze digitaal in te vullen. Als dit niet mogelijk is dan uitprinten, laten invullen met duidelijk leesbare blokletters en inscannen.
   Graag aanleveren als .PDF bestand.
 2. Als alle documenten verzameld zijn dan stelt de contactpersoon één mail PER NIEUWE SPELER op waar alle drie de documenten in zijn bijgesloten. Graag in de mail zelf de volledige naam van de nieuwe speler benoemen voor het archief.
 3. Deze mail opsturen naar ledenadministratie@zaalvoetbalbestoirschot.nl .
 4. Als alle documenten correct zijn aangeleverd hebben wij alle zaken verwerkt binnen 5 dagen. Je hoort dus binnen deze tijd van ons of de speler opgevoerd is. Geen antwoord = Niet speelgerechtigd.
 5. OP DE VALREEP AANLEVEREN VAN DOCUMENTEN BETEKENT VRIJWEL ALTIJD DAT JE TE LAAT BENT EN DE SPELER NIET SPEELGERECHTIGD IS, ER WORDEN GEEN SPOEDAANVRAGEN BEHANDELD EN OOK GEEN UITZONDERINGEN GEMAAKT!

Belangrijke notities:

 • Wij communiceren ten alle tijden met de contactpersoon en niet met de leden zelf. Dit maakt dat de administratieve handelingen veel minder werk in beslag nemen.